Residential care savings limit increases in Wales

 

Cynyddu’r terfyn cynilion i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pobl yng Nghymru, o heddiw ymlaen, yn cael cadw hyd at £40,000 o’u harian cyn iddynt orfod talu cost lawn eu gofal preswyl.
Dydd Llun 09 Ebrill 2018
 
 
Residential care savings limit increases in Wales
From today, people in Wales are able to keep up to £40,000 of their money before they need to self-fund the full cost of their residential care, the Welsh Government has confirmed.
Monday 09 April 2018
 
Scroll to top

DAP WALES